WHAT IS A “CULTURAL LUXURY PRODUCT”? BUỔI CHIA SẺ VỀ SẢN PHẨM CÓ NỀN TẢNG VĂN HÓA VÀ NGHỆ THUẬT

Category
Business, Company
Tags
Art & Business, Art-based products, corporate cultural strategies, cultural luxury product, culture-based products, Interview with Current Corporate
About This Project

Người sáng lập của Current Corporate giải thích về ý nghĩa của “sản phẩm có nền tảng văn hóa” và “sản phẩm có nền tảng nghệ thuật” và “sản phẩm cao cấp có giá trị văn hóa” như sau: đây là những sản phẩm quý giá nhất của nền công nghiệp “Made in Italy”, mang văn hóa và nghệ thuật vào chính sản phẩm cũng như môi trường kinh doanh để đạt được kết quả tốt nhất trên thị trường đồng thời nâng cao thương hiệu.
Để tìm hiểu thêm, các bạn có thể tham khảo bài phỏng vấn do Laura Melani thực hiện có tiêu đề “Mùi hương của văn hóa” nói về trường hợp của hãng nước hoa The Merchant of Venice:
https://culturit.org/profumo-la-cultura-intervento-chiara-isadora- arctic-culturit-university-heritage-private-fragrance-palace-mocenigo-le-activity-cultural-Mavive/