TRIỂN LÃM MEMORY LANDS (VÙNG ĐẤT KÝ ỨC)

  • Current Corporate provides amazing art events for firms and corporations
Date
Category
Art, Photography EN
Tags
contemporary photography, Current gallery, exhibition, Gordon Belray, Jane Glynn, Lesya Pchelcka, Local Mmeory, Territories and memories, Ting Bao, Vasilisa Palanina, Victoria lucas, videoart
About This Project

Đất là một yếu tố tự nhiên, là nhân vật chính trong ký ức được lưu giữ lại bởi những hình ảnh và thước phim, nhấn mạnh bản chất chứng thực vô giá của nó.

Nhờ các nghệ sĩ, ký ức trở nên sống động và chân thực, được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác, để lại một dấu vết không thể thay đổi trong lịch sử của đất (nưu những con sông đã băng qua nó).

Những quan điểm mới về sự phát triển bất diện của lịch sử trong các lãnh thổ chiến tranh mang đến cho chúng ta những suy ngẫm về ký ức của đất, thông qua cái nhìn của các nghệ sĩ đương đại đến từ nhiều nơi trên thế giới như Ireland, Trung Quốc, Canada, UK, Belarus.

Những quan điểm mới về sự phát triển bất diện của lịch sử trong các lãnh thổ chiến tranh mang đến cho chúng ta những suy ngẫm về ký ức của đất, thông qua cái nhìn của các nghệ sĩ đương đại đến từ nhiều nơi trên thế giới như Ireland, Trung Quốc, Canada, UK, Belarus.