MỘT SẢN PHẨM HỢP TÁC MỚI CỦA CURRENT: TRIỂN LÃM STUFF OF EPIC

  • Allestimenti bellissimi, ottima curatela, Mostra bellissima, impresa innovativa, impresa culturale e artistica innovativa, current corporate arte e impresa, mostra sensoriale, arte contemporanea di grido, arte sensoriale
  • Allestimenti bellissimi, ottima curatela, Mostra bellissima, impresa innovativa, impresa culturale e artistica innovativa, current corporate arte e impresa, mostra sensoriale, arte contemporanea di grido, arte sensoriale
  • Allestimenti bellissimi, ottima curatela, Mostra bellissima, impresa innovativa, impresa culturale e artistica innovativa, current corporate arte e impresa, mostra sensoriale, arte contemporanea di grido, arte sensoriale
  • Clare Charnley, installazione WAR SERIES
  • Clare Charnley, installazione WAR SERIES
  • Allestimenti bellissimi, ottima curatela, Mostra bellissima, impresa innovativa, impresa culturale e artistica innovativa, current corporate arte e impresa, mostra sensoriale, arte contemporanea di grido, arte sensoriale
  • Allestimenti bellissimi, ottima curatela, Mostra bellissima, impresa innovativa, impresa culturale e artistica innovativa, current corporate arte e impresa, mostra sensoriale, arte contemporanea di grido, arte sensoriale
Category
Art
Tags
art and business, book and publishing sector, exhibition and multisensoriality
About This Project

Current vừa khai mạc một triển lãm hoàn toàn mới mang tên STUFF OF EPIC tại phòng trưng bày B#S, chuyển đổi những câu chuyện sử thi hoành tráng thành nghệ thuật cảm quan đương đại.

Stuff of Epic đem đến một cách tiếp cận hoàn toàn mới bằng cảm quan, thông qua trải nghiệm về tinh thần, làm ngưng đọng thời gian, kích thích thị giác và thính giác tới ngưỡng cao nhất. Mục đích của cuộc triển lãm là khám phá thế giới cảm xúc được khơi dậy từ các dòng thơ sử thi như Gerusalemme Liberata và Il Conquisto di Granada, qua tác phẩm nghệ thuật đa giác quan tuyệt với của ba nghệ sĩ quốc tế: Clare Charnely, Sebastien Durante và Joshua Cesa.

Để biết thêm thông tin hoặc đặt lịch, vui lòng liên hệ qua email: info@iodeposito.org hoặc số điện thoại: +39 375 5532009